Seabank dự kiến phát hành hơn 110,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Quỳnh Chi

Ngân hàng cũng sẽ phát hành 23,5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của SeABank năm 2021 (cổ phiếu ESOP).

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á ( SeABank, mã CK: SSB) vừa thông qua Nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021. 

Đây cũng là 2 trong số 4 cấu phần của phương án tăng vốn được ĐHCĐ thường niên năm 2021 phê duyệt.

Trong đó, ngân hàng thông qua việc triển khai phát hành hơn 110,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 9,12% để trả cổ tức năm 2021.

Đồng thời, ngân hàng cũng sẽ phát hành 23,5 triệu cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của SeABank năm 2021 (cổ phiếu ESOP). Thời điểm phát hành trong năm 2021.

Đối tượng được mua là thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và các cán bộ nhân viên thỏa mãn các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của ngân hàng.

Giá phát hành cổ phiếu ESOP tùy thuộc vào phân loại nhóm đối tượng phát hành. Đối với cán bộ nhân viên từ nhóm 1A đến nhóm 4, giá phát hành là 15.000 đồng/cổ phiếu; đối với nhóm 5 đến nhóm 10 là 16.800 đồng/cổ phiếu.

Chốt tại phiên 10/6, giá cổ phiếu SSB đạt mức 41.300 đồng/cổ phiếu, cao hơn nhiều so với giá cổ phiếu ESOP mà SeABank dự kiến chào bán. 

Năm 2021, SeABank đặt kế hoạch tổng tài sản mục tiêu tăng 10%, đạt 198.229 tỷ đồng. Huy động tiền gửi của khách hàng dự kiến tăng 9,7% đạt 124.277 tỷ đồn. Dư nợ cho vay khách hàng dự kiến tăng 13% lên 122.978 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế mục tiêu là 2.414 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 40%. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức 1,76%.

Tin Cùng Chuyên Mục