SHB thu lãi trước thuế 9 tháng tăng 79%

Lan Linh

So với kế hoạch lợi nhuận trước thuế 11.686 tỷ đồng đặt ra cho cả năm 2022, SHB đã thực hiện được 77% chỉ tiêu sau 9 tháng.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (mã CK: SHB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 với kết quả đạt được ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 10% so cùng kỳ, thu được gần 4,138 tỷ đồng. Trong quý SHB chỉ dành 879 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, do đó Ngân hàng báo lãi trước thuế hơn 3.258 tỷ đồng, tăng 74%.

SHB thu lãi trước thuế 9 tháng tăng 79% - Ảnh 1

Trong 9 tháng đầu năm, SHB đạt gần 13.237 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 22% so với cùng kỳ.

Lãi từ dịch vụ cũng tăng 55%, đạt gần 635 tỷ đồng, nhờ thu hoạt động thanh toán tăng 32% (390.939 tỷ đồng) và thu dịch vụ đại lý tăng 48% (489.810 tỷ đồng). Lãi từ hoạt động khác đạt hơn 586 tỷ đồng, gấp gần 11 lần cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, lãi từ kinh doanh ngoại hối giảm 13% (còn 96 tỷ đồng) và lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm 86% (giảm 110 tỷ đồng).

Cộng thêm việc SHB tiết giảm 39% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, chỉ còn trích gần 2,511 tỷ đồng, do đó Ngân hàng thu được hơn 9.035 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 79% so với cùng kỳ.

So với kế hoạch lợi nhuận trước thuế 11.686 tỷ đồng đặt ra cho cả năm 2022, SHB đã thực hiện được 77% chỉ tiêu sau 9 tháng.

Tính đến cuối quý III/2022, quy mô tổng tài sản của SHB mở rộng 4% so với đầu năm, lên mức 528.560 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm 50% (còn 7.120 tỷ đồng), tiền gửi tại các TCTD khác giảm 26% (còn 40.928 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng nhẹ 4% (376.104 tỷ đồng)…

Về nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi khách hàng cũng tăng 4% so với đầu năm, ghi nhận hơn 340.717 tỷ đồng. Tiền vay các TCTD khác gấp 2,1 lần, lên mức 11.326 tỷ đồng.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, SHB đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 11.686 tỷ đồng, tăng trưởng 87% so với năm 2021; tổng tài sản tăng trên 12%; vốn điều lệ tăng trưởng 37%. Tăng trưởng nguồn vốn huy động và tổng dư nợ tín dụng năm 2022 dự kiến lần lượt là 9,8 và 14,4%, đạt trên 504.500 tỷ đồng và 421.700 tỷ đồng. Nợ xấu kiểm soát dưới 1,3%.

Tin Cùng Chuyên Mục