Siba Group lên kế hoạch chào bán hơn 11 triệu cổ phiếu trong quý II đến quý III/2024

Thành Trung

Vừa qua, Siba Group cũng vừa giải thể Công ty TNHH MTV Năng lượng sạch Vmeco Đồng Tháp do Siba Group sở hữu 100% vốn điều lệ. Đồng thời, Siba Group tiếp tục thông qua việc chuyển nhượng hàng loạt tài sản ở Nghệ An.

Vào cuối tháng 3, CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (Siba Group, mã: SBG) đã thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 46%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua thêm 46 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Siba Group sẽ chào bán thêm 11,5 triệu cổ phiếu để huy động 115 tỷ đồng. Số tiền huy động, Siba Group sẽ dùng toàn bộ 115 tỷ đồng để thanh toán công nợ phải trả cho nhà cung cấp. Thời gian thực hiện chào bán trong quý II đến quý III/2024.

Ngoài ra, Siba Group cũng thông qua kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu với tổng tỷ lệ 54%, tương ứng phát hành thêm 13,5 triệu cổ phiếu và dự kiến triển khai trong quý II đến quý III/2024. Trong đó, trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 22% và thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 32%. 

Nếu Siba Group phát hành thành công 3 đợt tăng vốn, vốn điều lệ sẽ tăng từ 250 tỷ đồng, lên 500 tỷ đồng.

Liên quan tới việc cơ cấu, vào ngày 20/5, Siba Group thông qua việc giải thể Công ty TNHH MTV Năng lượng sạch Vmeco Đồng Tháp do Siba Group sở hữu 100% vốn điều lệ. Lý do giải thể công ty con được Siba Group đưa ra do thay đổi định hướng kinh doanh của công ty và các công ty con, tối ưu sử dụng nguồn vốn.

Đồng thời, Siba Group tiếp tục thông qua việc chuyển nhượng các tài sản nằm trên đất tại Khu C, Khu công nghiệp Nam Cấm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, Siba Group vẫn chưa công bố giá chuyển nhượng việc bán các tài sản nói trên.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong Quý I/2024, Siba Group ghi nhận doanh thu đạt 860 tỷ đồng (giảm 9,5% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế đạt 2,79 tỷ đồng (giảm 66,4% so với cùng kỳ). 

Trong năm 2024, Siba Group đặt kế hoạch doanh thu 3.800 tỷ đồng (tăng 3,77% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế dự kiến lãi 40 tỷ đồng (tăng 25% so với thực hiện trong năm 2023).

Như vậy, kết thúc Quý I/2024, Siba Group mới chỉ hoàn thành 7% so với kế hoạch lãi 40 tỷ đồng trong năm 2024.

Tin Cùng Chuyên Mục