S&P giữ nguyên hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam

Thành Trung

09:04 23/05/2020


(Doanhnhan.vn) – Tín nhiệm quốc gia của Việt Nam vẫn duy trì ở mức ổn định sau khi tổ chức xếp hạng cân nhắc cả những thách thức do Covid-19 gây ra.

BÌNH LUẬN

loading