Sửa đổi, bổ sung Luật kiểm toán Nhà nước: Nhiều vấn đề còn ý kiến khác nhau

Phạm Diệu

12:33 13/08/2019


Trình bày Báo cáo về các nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của Dự án Luật KTNN, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, giữa Cơ quan soạn thảo và Cơ quan thẩm tra đã thống nhất 3 vấn đề lớn, song vẫn còn 8 vấn đề còn ý kiến khác nhau.

Kiểm toán Nhà nước nói gì về kế hoạch kiểm toán giá điện?

Kiểm toán Nhà nước nói gì về kế hoạch kiểm toán giá điện?

Nếu Chính phủ yêu cầu kiểm toán giá điện năm 2020 thì Kiểm toán Nhà nước sẽ khảo sát, thu thập thông tin, nếu đủ điều kiện sẽ tiến hành lập kế hoạch kiểm toán theo quy định của pháp luật. Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading