Ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Những chính sách kinh tế có hiệu lực từ tháng 5/2021

Những chính sách kinh tế có hiệu lực từ tháng 5/2021

Hướng dẫn mới về giao dịch ngoại tệ; quy định về phát hành giấy tờ có giá; cơ cấu lại thời hạn trả nợ hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; giảm 50% mức thu phí trong chăn nuôi... là những chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 5/2021.