Bảo hiểm quân đội

Bảo hiểm Quân đội đạt mốc doanh thu 2000 tỷ đồng

Bảo hiểm Quân đội đạt mốc doanh thu 2000 tỷ đồng

Năm 2016 được đánh giá là năm bản lề cho giai đoạn trung hạn tiếp theo của chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm của Bảo hiểm Quân đội (MIC). Đây cũng là năm MIC gần cán mốc doanh thu 2000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bảo hiểm tăng gần gấp đôi năm 2015.