Ca mắc Covid-19

Khi phát hiện F0, các cơ quan, đơn vị phải làm gì?

Khi phát hiện F0, các cơ quan, đơn vị phải làm gì?

Trong hướng dẫn này, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị phải chủ động phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp F0, F1, F2 tại cơ quan, đơn vị - đảm bảo an toàn và thực hiện mục tiêu kép.