Cán cân kinh tế

Điểm sáng kinh tế Việt Nam năm 2022 và cơ hội 2023

Điểm sáng kinh tế Việt Nam năm 2022 và cơ hội 2023

Nhìn lại năm 2022, Việt Nam là điểm sáng với tăng trưởng tốt, duy trì được nền kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát được lạm phát trong bối cảnh nền kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn.