Central Retail Corporation

Central Retail Corporation: 'Ông chủ' hàng loạt đại siêu thị Family Mart, GO!, Mini go!,... thu về gần 9.600 tỷ đồng tại Việt Nam trong quý 1/2023

Central Retail Corporation: 'Ông chủ' hàng loạt đại siêu thị Family Mart, GO!, Mini go!,... thu về gần 9.600 tỷ đồng tại Việt Nam trong quý 1/2023

Phân tích cơ cấu doanh thu theo khu vực thị trường thì hiện nay đứng đầu bảng tỷ lệ đóng góp là Thái lan với 41.6 tỷ Bath, tương đương 28.400 tỷ đồng chiếm hơn 70,5% doanh số. Hiện tại doanh thu tại Việt Nam đang ghi nhận là 14 tỷ Bath, tương đương gần 9.600 tỷ đồng, đóng góp gần 24% trong tổng ...