Chỉ số PCI

TP Hà Nội nằm trong top 10 chỉ số PCI năm 2021

TP Hà Nội nằm trong top 10 chỉ số PCI năm 2021

Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh... thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Hà Nội đứng thứ 10 và được đánh giá khá cao về cơ sở hạ tầng, chi phí thời gian, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.