Chính sách

Chính sách tài khóa và tiền tệ: Động lực phục hồi nền kinh tế!

Chính sách tài khóa và tiền tệ: Động lực phục hồi nền kinh tế!

Tại Diễn đàn “Đối thoại chính sách tài khoá hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội” vừa được tổ chức, các cơ quan chức năng, nhà quản lý một lần nữa nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa to lớn của chính sách tài khóa và tiền tệ đối với sự phục hồi của nền kinh tế sau những khó khăn của đại ...
Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2018

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2018

7 trường hợp quỹ tín dụng nhân dân bị thu hồi giấy phép, phạt đến 200 triệu đồng khi bán hàng đa cấp bất chính, rút ngắn thời gian cấp phép chứng thực chữ ký số... là những chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.
Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2018

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2018

Bỏ quy định trẻ dưới 5 tuổi không được học trường quốc tế, biểu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, điều chỉnh mức trợ cấp với cán bộ xã đã nghỉ việc... là những chính sách có hiệu lực từ tháng 08/2018.