Chính trị

Thái Nguyên: Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm

Thái Nguyên: Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm

Năm 2023, tình hình kinh tế trong nước và quốc tế có nhiều biến động, doanh nghiệp gặp khó khăn... do đó công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh Thái Nguyên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng sự nỗ lực vượt khó của các doanh nghiệp, doanh nhân, nền kinh ...
Quản lý khách du lịch Trung Quốc như thế nào?

Quản lý khách du lịch Trung Quốc như thế nào?

(Doanhnhan.vn) - Trung Quốc là thị trường khách mà bất kỳ nước nào cũng quan tâm. Tuy nhiên, để quản lý tốt cũng như khai thác hiệu quả từ thị trường khách này, cần có những giải pháp cụ thể, chặt chẽ.