Chủ tịch HĐQT Nam A Bank

Ông Trần Ngô Phúc Vũ làm Chủ tịch HĐQT Nam A Bank

Ông Trần Ngô Phúc Vũ làm Chủ tịch HĐQT Nam A Bank

Tại Nam A Bank, ông Vũ từng giữ chức vụ Tổng giám đốc giai đoạn 2013 - 2015. Từ năm 2014 tới nay, ông tham gia HĐQT ngân hàng với các chức danh lần lượt là thành viên HĐQT, rồi Phó chủ tịch thường trực HĐQT.