Chủ tịch tập đoàn

Doanh nhân không thể buông tay trước đại dịch

Doanh nhân không thể buông tay trước đại dịch

Covid-19 trở lại khiến không ít doanh nhân có tâm lý thúc thủ. Tuổi Trẻ đã trao đổi với ông Đặng Văn Thành - chủ tịch Tập đoàn TTC, người đã chứng kiến và đi lên sau những biến cố xảy ra với doanh nghiệp trong ba thập niên qua.