Cổ đông Ocean Group

HDBank không còn là cổ đông lớn của OGC

HDBank không còn là cổ đông lớn của OGC

Từ 9/10, HDBank không còn là cổ đông lớn của công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương (OGC), đây là lượng cổ phiếu HDBank nhận về từ việc xử lý nợ.