Công ty Halico

Halico lỗ ròng năm thứ 5 liên tiếp

Halico lỗ ròng năm thứ 5 liên tiếp

Không mở rộng hoạt động, Halico vẫn giữ tới 89 tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn tại ngân hàng, tương ứng với 22% tổng tài sản tính đến cuối năm 2020.