Đại hội Đảng

Thêm 11 tỉnh có bí thư tỉnh ủy mới

Thêm 11 tỉnh có bí thư tỉnh ủy mới

Các tỉnh Trà Vinh, Lâm Đồng, Hà Tĩnh có tân bí thư, trong khi đó một số bí thư tại Quảng Trị, Đồng Nai, Tây Ninh tái đắc cử nhiệm kỳ mới.