Đề án 06

Tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho việc chuyển đổi số trong các lĩnh vực

Tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho việc chuyển đổi số trong các lĩnh vực

Sáng 26/7, Thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông về một số vấn đề liên quan đến rà soát VBQPPL theo Luật Giao dịch điện tử năm 2023. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì buổi làm việc.
Lãnh đạo Bộ làm việc với các đơn vị về tiến độ thực hiện Đề án 06

Lãnh đạo Bộ làm việc với các đơn vị về tiến độ thực hiện Đề án 06

Chiều 21/02, Lãnh đạo Bộ đã có buổi làm việc với các đơn vị về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06 của Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì buổi làm việc, các Thứ trưởng: Nguyễn Khánh Ngọc, Đặng Hoàng Oanh, Nguyễn Thanh Tịnh, Mai Lương Khôi cùng tham gia buổi làm ...
Hội nghị Sơ kết 1 năm triển khai Đề án 06 của Chính phủ

Hội nghị Sơ kết 1 năm triển khai Đề án 06 của Chính phủ

Sáng 25/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị Sơ kết 1 năm triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) và tổng ...