Đèo Pha Đin

Sắc màu ấm no trên đỉnh đèo Pha Đin

Sắc màu ấm no trên đỉnh đèo Pha Đin

Trong những ngày tháng 5 lịch sử, khi khắp mọi miền đang hướng về ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Chúng tôi có dịp trở lại đèo Pha Đin huyền thoại, nơi còn lưu dấu những chứng tích lịch sử của một thời gian khó, hôm nay đang từng ngày thay da đổi thịt, ...