Dịch Covid

Không có doanh thu, doanh nghiệp du lịch vô phương trả lãi vay ngân hàng

Không có doanh thu, doanh nghiệp du lịch vô phương trả lãi vay ngân hàng

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa đề xuất Thủ tướng Chính phủ nhiều giải pháp cấp bách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch. Trong đó, đề xuất cho doanh nghiệp lùi thời hạn trả lãi suất vay ngân hàng đến tháng 12/2021 vì hiện tại doanh nghiệp trong ngành không phát sinh doanh thu nên không có khả năng ...