Đoàn Hiếu Minh

Ngũ Phúc Đường & tâm nguyện chăm lo sức khoẻ cộng đồng

Ngũ Phúc Đường & tâm nguyện chăm lo sức khoẻ cộng đồng

Trong nhịp sống hiện đại không chỉ người bình thường hay doanh nhân mà bất kỳ ai cũng đều không đủ thời gian để tĩnh lại và hiểu rõ cơ thể của mình. Mọi người thường bị cuốn vào những guồng quay cuộc sống mà quên mất sức khỏe mới luôn là tài sản quý giá, là yếu tố quan trọng hàng đầu.