Dự án giao thông

Gần 700 tỷ giảm ùn tắc đường Lê Trọng Tấn, Nguyễn Thị Tú (TP.HCM)

Gần 700 tỷ giảm ùn tắc đường Lê Trọng Tấn, Nguyễn Thị Tú (TP.HCM)

Dự án đầu tư công trình xây dựng bổ sung nút giao khác mức tại giao lộ QL1 - đường Lê Trọng Tấn - đường Nguyễn Thị Tú (thuộc Dự án BOT cải tạo nâng cấp QL1 đoạn An Sương - An Lạc, địa phận TP.HCM), sẽ được thực hiện theo hình thức BOT; bởi Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO.