Dự án mới tại Quảng Trị

Quảng Trị ký kết hợp tác đầu tư 2 dự án quy mô 5,5 tỷ USD

Quảng Trị ký kết hợp tác đầu tư 2 dự án quy mô 5,5 tỷ USD

Theo tỉnh Quảng Trị, 2 dự án đã ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư gồm: Trung tâm công nghiệp khí Hải Lăng - Quảng Trị có tổng vốn đầu tư dự kiến 5 tỷ USD và dự án Cảng tổng hợp Quảng Trị có tổng vốn đầu tư dự kiến 500 triệu USD.