Dự án Monbay Vân Đồn

Quảng Ninh hủy thầu siêu dự án hơn 25.000 tỷ

Quảng Ninh hủy thầu siêu dự án hơn 25.000 tỷ

Tỉnh Quảng Ninh hủy thầu siêu dự án bất động sản trị giá hơn 25.000 tỷ Monbay Vân Đồn do Công ty TNHH HD MON Vân Đồn là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký đấu thầu đã có văn bản thông báo chấm dứt hoạt động đầu tư vào tháng 2/2022.