Giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Cắt giảm được 6.400 tỷ đồng hội họp vì Covid-19

Cắt giảm được 6.400 tỷ đồng hội họp vì Covid-19

Theo Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã cắt giảm dự toán chi cho hội nghị, công tác phí và tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên còn lại trong những tháng cuối năm 2020, với tổng kinh phí đã báo cáo về bộ đến thời điểm này khoảng 6.400 tỷ đồng.
Câu chuyện giải ngân

Câu chuyện giải ngân

Chưa năm nào giải ngân đầu tư công (ĐTC) thấp như năm nay, 8 tháng đạt 41%. Tức là có tiền mà không “tiêu” được.
Thúc giải ngân bắt kịp hiệu lực Luật Đầu tư công 2019

Thúc giải ngân bắt kịp hiệu lực Luật Đầu tư công 2019

Theo Bộ KH&ĐT, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định giao vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019 cho các bộ, ngành và địa phương với tổng số vốn là 367.394 tỷ đồng, đạt 85,5% kế hoạch Quốc hội quyết định.