Giao thương Việt Nam - Nhật Bản

VietNam & Japan Business Network Meeting: Cầu nối giao thương Việt Nam - Nhật Bản

VietNam & Japan Business Network Meeting: Cầu nối giao thương Việt Nam - Nhật Bản

Tối ngày 21/10, tại Sapphire Centre đã diễn ra buổi Meeting giữa các tập đoàn, công ty Nhật Bản với các tập đoàn, công ty Việt Nam nhằm kết nối, hợp tác kinh doanh. Buổi Meeting đã thành công tốt đẹp, mở ra những cơ hội mới về hợp tác đầu tư và thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian ...