Globaltrans Air

Một hãng hàng không sắp bị hủy giấy phép kinh doanh

Một hãng hàng không sắp bị hủy giấy phép kinh doanh

Sau 3 năm được cấp giấy phép kinh doanh hàng không chung, Globaltrans Air chưa đáp ứng các yêu cầu nên bị xem xét hủy giấy phép kinh doanh. Đây là doanh nghiệp mong muốn kinh doanh ngành nghề như Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, Công ty Bay dịch vụ hàng không và Công ty Hải Âu.