Google ngừng hợp tác với Huawei

Huawei muốn huy động thêm 1 tỷ USD

Huawei muốn huy động thêm 1 tỷ USD

Đây là đợt huy động vốn lớn đầu tiên của Huawei Technologies kể từ khi bị Mỹ áp lệnh cấm, gây nguy cơ bị cắt nguồn cung thiết yếu.