Grab đầu tư vào Việt Nam

Grab đóng gần 1.000 tỉ đồng tiền thuế

Grab đóng gần 1.000 tỉ đồng tiền thuế

Tính đến kỳ thuế tháng 5-2019, Grab và các đối tác của mình đã đóng góp một khoản nghĩa vụ thuế tổng cộng lên tới hơn 947 tỉ đồng cho ngân sách nhà nước.