Hibiscus

Trao Group& ước mơ về sự tử tế, minh bạch

Trao Group& ước mơ về sự tử tế, minh bạch

Tham gia vào thị trường Việt Nam từ tháng 07/2016, Trao Group - cái tên còn khá mới mẻ nhưng luôn mong muốn, quyết tâm xây dựng và quản lý một nhóm các công ty cung cấp sản phẩm chất lượng ở một mức giá vô cùng hợp lý