Hưởng chế độ bảo hiểm

Chế độ bảo hiểm xã hội: Gỡ vướng cho F0 điều trị tại nhà

Chế độ bảo hiểm xã hội: Gỡ vướng cho F0 điều trị tại nhà

Trước những khó khăn của người lao động bị F0 điều trị tại nhà không được cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội cho rằng, lúc này cần có sự linh hoạt, cải cách thủ tục để nhanh chóng giải quyết quyền lợi cho người lao động.