Huỳnh Đình Thành

Huỳnh Đình Thành: Tâm - Tầm song hành để gặt hái thành công

Huỳnh Đình Thành: Tâm - Tầm song hành để gặt hái thành công

Nhận thức rằng đặc thù ngành xây dựng liên quan trực tiếp tới an toàn và đời sống con người , Cty CP ĐTXD TKĐ Group luôn đặt chữ “Tâm” lên hàng đầu theo phương châm: “Xây dựng với sự trung thực”. Cái Tâm đó được khởi đầu ngay từ vị TGĐ trẻ tài năng và nhiệt huyết của TKĐ Group - Huỳnh Đình Thành.