Iphone 13

Thông tin mới về iPhone 13

Thông tin mới về iPhone 13

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo từ TF International Securities ngày 6/11 đã tiết lộ những thông tin quan trọng về iPhone 13.