Khu kinh tế vân đồn

Đề xuất nới điều kiện kinh doanh casino

Đề xuất nới điều kiện kinh doanh casino

Nhà đầu tư tại một số địa bàn có thể được tính gộp cả phần đầu tư hạ tầng kết nối vào tổng vốn đầu tư kinh doanh casino, song phần vốn được tính gộp vào không vượt quá 25%.