Kinh doanh

[Vinasun kiện Grab] Grab cho rằng Vinasun cố tình làm trì hoãn việc ứng dụng công nghệ vào kinh doanh vận tải vì lợi ích riêng

[Vinasun kiện Grab] Grab cho rằng Vinasun cố tình làm trì hoãn việc ứng dụng công nghệ vào kinh doanh vận tải vì lợi ích riêng

Theo GrabTaxi, Vinasun hiểu Chính phủ, người dân đều ủng hộ lợi ích của xe hợp đồng điện tử. Chúng tôi tin, phiên tòa không có mục tiêu nào khác ngoài mục tiêu Vinasun cố tình trì hoãn ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh vận tải. Vì lợi ích riêng làm ảnh hưởng đến chính sách ngành xe hợp ...