Kinh thành Thăng Long

Thăng Long kỳ lạ trong mắt người Pháp những năm 1640

Thăng Long kỳ lạ trong mắt người Pháp những năm 1640

Trong khoảng thời gian 1639-1645, Daniel Tavernier với tư cách là một viên sĩ quan phụ trách kế toán, hành chính làm việc trên tàu của Công ty Đông Ấn Hà Lan đã đến Thăng Long và Đàng Ngoài. Sau những chuyến du hành, Daniel đã cho ra đời tập bản thảo về Vương quốc Đàng Ngoài.