Lối sống của giới trẻ

Góc khuất về lối sống của một bộ phận giới trẻ

Góc khuất về lối sống của một bộ phận giới trẻ

Thay vì tiết kiệm, chi tiêu phù hợp thì một số bạn trẻ lại lựa chọn lối sống hoang phí, thoả sức mua sắm và tận hưởng cuộc sống sang chảnh dù điều kiện tài chính không cho phép, thậm chí là phải vay tín dụng đen.