Luật doanh nghiệp

Phương thức tách doanh nghiệp trong Luật Doanh nghiệp 2014 – Doanh nghiệp mất quyền tự chủ?

Phương thức tách doanh nghiệp trong Luật Doanh nghiệp 2014 – Doanh nghiệp mất quyền tự chủ?

Tổ chức lại doanh nghiệp là một trong các biện pháp thích ứng hiệu quả của các nhà đầu tư trước sự vận động, biến chuyển không ngừng của thị trường. Tại mỗi thời kỳ, pháp luật có những quy định thích hợp để điều chỉnh các vấn đề pháp lý xoay quanh việc tổ chức lại doanh nghiệp.
“Nóng” chuyện luật hóa hộ kinh doanh

“Nóng” chuyện luật hóa hộ kinh doanh

Đồng tình với việc cần thiết phải luật hóa hộ kinh doanh (HKD) song đưa HKD vào trong Luật Doanh nghiệp (DN) hay sẽ xây dựng một luật riêng vẫn là cuộc tranh luận chưa hồi kết.
Thực tiễn bảo hộ tên thương mại ở Việt Nam

Thực tiễn bảo hộ tên thương mại ở Việt Nam

Hơn 10 năm thi hành Luật SHTT, có thể thấy thực tiễn bảo hộ tên thương mại còn nhiều bất cập. Doanh nghiệp lao đao khi vướng vào tranh chấp còn cơ quan Nhà nước thì lúng túng trong vấn đề xác định tên thương mại đang được bảo hộ hay không. Luật sư Đậu Thị Quyên đã có chia sẻ về vấn đề này.