Luật tố tụng hành chính

Thứ trưởng Mai Lương Khôi: Đắk Lắk cần quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Tố tụng hành chính

Thứ trưởng Mai Lương Khôi: Đắk Lắk cần quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Tố tụng hành chính

Đó là đề nghị của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi, Trưởng Đoàn Công tác liên ngành của Trung ương về Kiểm tra (Đoàn Kiểm tra) việc chấp hành pháp luật về Tố tụng Hành chính và công tác Thi hành án Hành chính (THAHC) sau 2 ngày (15 và 16/11) làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk. Làm việc với Đoàn ...