Make in Viet Nam

MISA AMIS đạt thành tích ấn tượng Make in Viet Nam 2022

MISA AMIS đạt thành tích ấn tượng Make in Viet Nam 2022

Vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, trong khuôn khổ Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2022 (VFTE 2022), MISA AMIS vinh dự nhận giải Bạc ở hạng mục Sản phẩm số xuất sắc cho Kinh tế số.