Mạng 5G

Nguy cơ lãng phí trong cuộc chạy đua thương mại hóa mạng 5G

Nguy cơ lãng phí trong cuộc chạy đua thương mại hóa mạng 5G

Sau khi Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp phép thử nghiệm thương mại hóa mạng 5G cho 2 nhà mạng, cuộc đua quyết liệt giữa các doanh nghiệp trong việc cung cấp công nghệ, hạ tầng, thiết bị 5G cho thị trường đã tăng tốc.