Mua quốc tịch

Những quốc gia 'bán' quốc tịch giá hàng triệu USD

Những quốc gia 'bán' quốc tịch giá hàng triệu USD

Hoạt động "bán" hộ chiếu - quốc tịch đã manh nha từ hơn 30 năm trước và trong những năm gần đây ngày càng nở rộ, dù mức giá của nó tại nhiều quốc gia "tinh hoa" chỉ dành cho những người siêu giàu.