Nền tảng Metaverse

Sony gia nhập lĩnh vực metaverse và xe điện

Sony gia nhập lĩnh vực metaverse và xe điện

Tập đoàn điện tử đa quốc gia của Nhật Bản, Sony, vừa công bố chiến lược phát triển của năm nay với kế hoạch dấn thân vào thị trường metaverse và xe điện.