Ngân hàng OCB

OCB tiếp tục tăng trưởng mảng ngân hàng số trong năm 2022

OCB tiếp tục tăng trưởng mảng ngân hàng số trong năm 2022

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố kết quả báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Theo đó, tổng tài sản và các mảng kinh doanh cốt lõi đều tăng trưởng tốt, đặc biệt là sự bứt phá ấn tượng trong hoạt động chuyển đổi số và bán lẻ.