Ngành bán dẫn

Không phải Intel hay Apple, đây mới là công ty quan trọng nhất thế giới, khiến cả Mỹ và châu Âu khiếp sợ nhưng rất ít người biết đến

Không phải Intel hay Apple, đây mới là công ty quan trọng nhất thế giới, khiến cả Mỹ và châu Âu khiếp sợ nhưng rất ít người biết đến

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) là nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới. Công ty này đang xây dựng một nhà máy sản xuất chip có cổng bán dẫn chỉ dài 3 nanomet – sẽ được sử dụng trong các thiết bị từ smartphone cho đến siêu máy tính. Trong ngành bán dẫn, TSMC là "trung ...
Chất bán dẫn và cuộc đua đổi mới Mỹ - Trung

Chất bán dẫn và cuộc đua đổi mới Mỹ - Trung

Trung Quốc là quốc gia nhập khẩu ròng bán dẫn, phụ thuộc đáng kể vào nhà cung ứng nước ngoài, chủ yếu là Mỹ, để đáp ứng nhu cầu công nghệ nội địa. Chất bán dẫn thể hiện cho sự phụ thuộc lẫn nhau trong tham vọng công nghệ của Mỹ và Trung Quốc, Foreign Policy cho biết trong một báo cáo.