Ngành mía đường Việt Nam

Ngành mía đường gặp khó

Ngành mía đường gặp khó

Ngành mía đường đang hết sức khó khăn khi phải mở cửa cho đường nhập khẩu theo các cam kết hội nhập, sức mua của thị trường trong nước giảm sút