Ngày Pháp luật Việt Nam

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt năm 2023

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt năm 2023

Nhằm thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 trong cơ quan Bộ Tư pháp, thể hiện vai trò gương mẫu, tiên phong của mỗi cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ trong hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, ngày 20/6/2023 Bộ Tư pháp đã ...
Hội nghị thường niên về công tác phối hợp giữa Ủy ban Pháp luật và Bộ Tư pháp

Hội nghị thường niên về công tác phối hợp giữa Ủy ban Pháp luật và Bộ Tư pháp

Ngày 14.3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật và Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị thường niên về công tác phối hợp của hai cơ quan trong năm 2023. Đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ...
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW phù hợp với tình hình thực tiễn của Bộ, ngành trong giai đoạn mới

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW phù hợp với tình hình thực tiễn của Bộ, ngành trong giai đoạn mới

Ngày 07/03, Ban Cán sự Đảng - Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến chuyên sâu và triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. T.S. Nguyễn Cảnh ...
Thủ tướng Chính phủ dự Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

Thủ tướng Chính phủ dự Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

Tối 6/11, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đã long trọng tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022. Đây là hoạt động điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam ...
Chung tay lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật bằng những hành động cụ thể, thiết thực

Chung tay lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật bằng những hành động cụ thể, thiết thực

Tới dự Lễ mít tinh hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” tối 6/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, mỗi chúng ta bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chung tay lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần đưa Hiến ...
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh: Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam ngày càng thực chất, hiệu quả

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh: Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam ngày càng thực chất, hiệu quả

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 9/11 hàng năm) được quy định cụ thể trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, có ý nghĩa quan trọng là một ngày kỷ niệm nhằm khẳng định vị trí thượng tôn của pháp luật trong đời sống xã hội.