Nghệ sĩ kinh doanh

Ba lần khởi nghiệp thất bại của bà chủ Khơ Thị

Ba lần khởi nghiệp thất bại của bà chủ Khơ Thị

Từ một đứa trẻ rửa bát thuê trong nhà hàng, rồi tự kinh doanh khi tuổi đời còn trẻ và cũng không ít lần thất bại, song bà chủ Khơ Thị vẫn cho biết sẽ sẵn sàng khởi nghiệp kể cả khi 70 tuổi.