Người nhập cư

Ông Trump bị đảng Dân chủ

Ông Trump bị đảng Dân chủ "dội gáo nước lạnh"

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất một thỏa thuận về nhập cư nhằm chấm dứt tình trạng Chính phủ phải đóng cửa 1 phần kéo dài suốt 29 ngày qua nhưng đảng Dân chủ đã ngay lập tức bác bỏ.